Tečajevi

Klavir

A-varijanta: 1x tjedno po 30 minuta
B-varijanta: 1x tjedno po 60 minuta

Cijena tečaja:
A-varijanta: 2200 kn (10 x 220 kn mjesečno)
B-varijanta: 4000 kn (10 x 400 kn mjesečno)

Sintisajzer

A-varijanta: 1x tjedno po 30 minuta
B-varijanta: 1x tjedno po 60 minuta

Cijena tečaja:
A-varijanta: 2200 kn (10 x 220 kn mjesečno)
B-varijanta: 4000 kn (10 x 400 kn mjesečno)

Gitara

A-varijanta: 1x tjedno po 30 minuta
B-varijanta: 1x tjedno po 60 minuta

Cijena tečaja:
A-varijanta: 2200 kn (10 x 220 kn mjesečno)
B-varijanta: 4000 kn (10 x 400 kn mjesečno)

Napomena: tečajevi su isključivo individualnog karaktera. NASTAVA SE ODVIJA OD RUJNA DO LIPNJA TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE. NASTAVA SE NE ODRŽAVA U VRIJEME ZIMSKOG, PROLJETNOG I LJETNOG ODMORA UČENIKA KAO I U VRIJEME DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA.